Advokatfirman Centra

Socialrätt

På Advokatfirman Centra åtar vi oss uppdrag som offentligt biträde inom mål som rör tvångsomhändertaganden enligt LVU, LPT och LVM. Det är domstolen som förordnar offentligt biträde men du har rätt att begära en viss jurist. Det är staten som bekostar ett sådant ombud.