Advokatfirman Centra

Migrationsrätt

Juristerna på Advokatfirman Centra åtar sig uppdrag som offentligt biträde inom asylrätten och är även ombud för klienter i ärenden rörande uppehållstillstånd och arbetstillstånd.

 

Vi har långvarig erfarenhet av migrationsrättsliga ärenden.