Advokatfirman Centra

Melissa Toutounge Aksöz

Advokat/Delägare

Melissa Toutounge Aksöz studerade juridik vid Stockholms universitet och tog sin jur.kand år 2009. Hon blev advokat år 2014. Melissa har även en ekonomie kandidatexamen från Stockholms universitet år 2008. Hon har tidigare varit anställd vid annan advokatbyrå och även drivit egen verksamhet.


Melissa har långvarig erfarenhet av familjerätt, brottmål och migrationsrätt. Hon åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Vidare är hon ombud i familjerättsliga tvister gällande vårdnad, boende och umgänge. Inom det migrationsrättsliga området åtar hon sig uppdrag som ombud i ärenden rörande uppehållstillstånd på grund av arbete eller anknytning och hon åtar sig även uppdrag som offentligt biträde inom asylrätten.


Melissa anlitas även som gästföreläsare och håller föredrag vid konferenser, både utomlands och i Sverige.

 

Språk

Svenska, engelska, arabiska och turkiska


Verksamhetsområden

Brottmål (offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn)

Familjerätt

Migrationsrätt


Kontakt

Telefon: 08 - 88 90 81

Mobil: 0736-55 56 17

E-post: melissa@advokatcentra.se