Advokatfirman Centra

Maneli Zakipour

Biträdande jurist

Maneli studerade vid Stockholms universitet och tog sin juristexamen 2016. Hon har även studerat straffrätt i New York i USA och tidigare haft en anställning på en juristbyrå.

 

Maneli har lång erfarenhet av att arbeta med människor, även barn och ungdomar. Hon har som målsättning att bemöta varje klient med värdighet och respekt samt att utföra sitt arbete med noggrannhet och stort engagemang.

 

Språk

Svenska, engelska och persiska


Verksamhetsområden

Brottmål (målsägandebiträde och särskild företrädare för barn) 

Familjerätt

Migrationsrätt

Socialrätt (LVU, LVM, LPT)


Kontakt

Telefon: 08 - 88 90 81

Mobil: 076-633 28 46

E-post: maneli@advokatcentra.se