Advokatfirman Centra

Familjerätt

Vårdnadstvist

Vid en skilsmässa eller separation kan det uppkomma tvist rörande vårdnaden om barn, barns boende och umgänge med den förälder barnet inte bor med.


Utgångspunkten är att föräldrar ska ha gemensam vårdnad om barn även efter en skilsmässa eller separation. Men i vissa fall kan det finnas skäl till att den ena föräldern får ensam vårdnad, även kallad enskild vårdnad. En ytterligare fråga som föräldrar kan vara oense om är vem barnet ska bo hos. Barn kan bo antingen enbart hos den ena föräldern eller växelvist hos båda föräldrar. För det fall att barnet endast bor med den ena föräldern kan man reglera hur ofta barnet ska träffa den andra föräldern.

 

På Advokatfirman Centra har vi bred erfarenhet av tvister rörande vårdnad, boende, umgänge samt underhåll.

 

Du är välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning.

Äktenskapsförord & samboavtal

Vi kan hjälpa dig med att upprätta äktenskapsförord och samboavtal.


Kontakta oss om du har frågor kring detta.