Advokatfirman Centra

Erica Söderberg

Advokat

Erica Söderberg studerade juridik vid Uppsala universitet och tog sin jur.kand år 2017. Hon har tidigare varit anställd vid annan advokatbyrå och har flerårig erfarenhet av rättsområden inom humanjuridiken. Erica har även arbetat som gruppjurist på Hyres- och arrendenämnden i Stockholm.

 

Erica är lyhörd inför klientens behov och förutom goda juridiska kunskaper har hon även ett stort engagemang och är noggrann i sitt arbete.  

 

Språk

Svenska och engelska


Verksamhetsområden

Brottmål (offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn)

Familjerätt (även bodelning)

Migrationsrätt

Socialrätt

Hyresrätt


Kontakt

Telefon: 08 - 88 90 81

Mobil: 076-640 43 70

E-post: erica@advokatcentra.se