Advokatfirman Centra

Elham Arshamfar

Advokat/Delägare

Elham Arshamfar studerade juridik vid Uppsala universitet och tog sin jur.kand år 2009. Hon blev advokat år 2014 och har tidigare varit anställd vid andra advokatbyråer och även drivit egen verksamhet.

 

Elham har långvarig erfarenhet av framförallt brottmål och familjerätt men även migrationsrätt och socialrätt. Hon åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Vidare är hon ombud i familjerättsliga tvister gällande vårdnad, boende och umgänge. Hon åtar sig även uppdrag som offentligt biträde inom asylrätten samt LVU.

 

Språk

Svenska, engelska, persiska och spanska

Verksamhetsområden

Brottmål (offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn)

Familjerätt

Migrationsrätt

Socialrätt


Kontakt

Telefon: 08 - 88 90 81

Mobil: 0730-81 80 60

E-post: e.a@advokatcentra.se