Advokatfirman Centra

Offentlig försvarare  

Den som är misstänkt för ett allvarligt brott har rätt till en offentlig förvarare. Det är domstolen som förordnar offentlig försvarare men du har rätt att önska en specifik advokat.


Det är staten som står för kostnaden för den offentliga försvararen men om den misstänkte blir dömd för brott kan denne i vissa fall behöva betala tillbaka en del eller hela kostnaden till staten utifrån den enskildes ekonomiska förmåga.


Du är välkommen att kontakta Advokatfirman Centra om du behöver en offentlig försvarare.

Brottmål

Målsägandebiträde  

Den som blir utsatt för brott har i vissa fall rätt till ett målsägandebiträde som är ett ombud som ska tillvarata brottsoffrets intressen i brottmålsprocessen och även bistå med skadeståndsfrågan i brottmålsprocessen.


Det är domstolen som förordnar målsägandebiträdet men du har rätt att önska en specifik advokat. Detta kan du göra redan när du gör polisanmälan.


Du är välkommen att kontakta oss om du behöver ett målsägandebiträde.

Särskild företrädare för barn  

 När en vårdnadshavare, eller någon som vårdnadshavaren står i nära förhållande till, misstänks för brott mot ett barn kan tingsrätten förordna en särskild företrädare för barnet.


Den särskilda företrädaren ska istället för barnets vårdnadshavare tillvarata barnets rätt under förundersökningen och i domstolen. Det är staten som bekostar ett sådant ombud.


Vi åtar oss uppdrag som särskild företrädare.