Advokatfirman Centra

ADVOKATFIRMAN CENTRA

- med klientens intressen i fokusOM OSS


Advokatfirman Centra grundades av advokaterna Melissa Toutounge Aksöz och Elham Arshamfar som tillsammans har bred och gedigen erfarenhet av brottmål, vårdnadsmål, migrationsrätt och socialrätt.

 

Vår målsättning är att alltid bemöta varje klient med tålamod och respekt samt att vi ska hantera klienters ärenden med stor noggrannhet och omsorg.

 

Vi gör vårt yttersta för att tillvarata dina intressen inom samtliga typer av uppdrag som vi åtar oss. I kontakten med våra klienter strävar vi efter att vara tillgängliga och ge rättslig rådgivning på ett klart och tydligt sätt. Det centrala för oss är att du som klient ska känna dig nöjd.

 

Du är välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning.


Vi talar även arabiska, persiska, turkiska, engelska och spanska.

MEDARBETARE

Advokat Elham Arshamfar

Elham Arshamfar


Advokat/Delägare


Mobil: 0730-81 80 60

E-post: e.a@advokatcentra.se


Läs mer

Erica Söderberg


Advokat


Mobil: 076-640 43 70

E-post: erica@advokatcentra.se


Läs mer

André Ishak


Biträdande jurist


Mobil: 0708-55 52 45

E-post: andre@advokatcentra.se


Läs mer

Melissa Toutounge Aksöz


Advokat/Delägare


Mobil: 0736-55 56 17

E-post: melissa@advokatcentra.se


Läs mer

Maneli Zakipour


Biträdande jurist


Mobil: 076-633 28 46

E-post: maneli@advokatcentra.se


Läs mer

Ayla Löfving


Juristassistent


Tel: 08-88 90 81

E-post: info@advokatcentra.se


Läs mer

FINANSIERING


Rättsskydd  
Genom hemförsäkringen har du vanligtvis ett rättsskydd. Om det uppstår en tvist kan du be att få ta detta i anspråk för att täcka dina advokatkostnader.

Försäkringsbolaget täcker större delen av kostnaderna i tvisten som uppkommit medan du oftast ska betala en mindre del i självrisk till ombudet. Vi hjälper dig att söka rättsskydd om det blir aktuellt.


Du är välkommen att kontakta oss för ytterligare frågor om rättsskydd.

 


Rättshjälp 
I vissa fall täcker rättsskyddet i din hemförsäkring inte tvisten i fråga. Då kan domstolen eller Rättshjälpsmyndigheten bevilja dig rättshjälp istället. Om du beviljas rättshjälp måste du bidra till kostnaderna genom att betala en rättshjälpsavgift som bestäms till en procentuell andel av kostnaderna för vårt arvode. Staten betalar resterande del. Hur stor del du själv ska betala – din rättshjälpsavgift – avgörs efter prövning av dina inkomster, tillgångar, skulder och försörjningsbörda. Det finns vissa begränsningar i möjligheten att få rättshjälp.


Du är välkommen att kontakta oss för mer information.

Vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp om det blir aktuellt.